Download:
Goeie Vrydag:
Oggend preek: 29 Maart 2013
God verlos in selfsuglose liefde. Lees: Matt. 27:39-44
Download:
Goeie Vrydag:
Oggend preek: 18 April 2014
Terme en Voorwaardes | Administration © Gereformeerde Kerk Innesdal Gemeente - All rights reserved