Sorteer volgens kategorie:  

Download:
Reekspreke: (Briewe aan die sewe gemeentes)
6. Brief aan Filadelfía.
Wie die Woord bewaar word bekroon. Openbaring 3:10-11.
Download:
Reekspreke: (Briewe aan die sewe gemeentes)
7. Brief aan Laodicense.
Louheid in die gelowige se lewe is vir God verwerplik. Openbaring 3:15-19.
Download:
Reekspreke: (Briewe aan die sewe gemeentes)
4. Brief aan Thiatíre.
God gee ons 'n hoopvolle toekoms in Christus. Openbaring 2:28.
Download:
Reekspreke: (Briewe aan die sewe gemeentes)
5. Brief aan Sardis.
In Christus skenk God ons ewige feesklere. Openbaring 3:4-5.
Download:
Reekspreke: (Briewe aan die sewe gemeentes)
2. Brief aan Smirna
Ons moet tot die dood toe getrou wees, dit kan ons alleen doen in Jesus Christus. Openbaring 2:10.
Download:
Reekspreke: (Briewe aan die sewe gemeentes)
3. Brief aan Pérgamus.
Ware geloof se kenmerk is daaglikse bekering. Openbaring 2:13,14.
Download:
Reekspreke: (Briewe aan die sewe gemeentes)
1. Brief aan Éfese.
Openbaring 2:4-5. Die Here het ons eerste liefgehad, ons moet ook nie ons eerste liefde verlaat nie.
Terme en Voorwaardes | Administration © Gereformeerde Kerk Innesdal Gemeente - All rights reserved