Download:
Aand preke:
Aand preek: 6 September 2015
God vergader self sy kerk deur Sy Woord en Gees. Lees: Gen. 4: 26 Open. 21: 9 - 11 1 Kon. 19: 18 NGB 27
Download:
Aand preke:
Aand preek: 18 Januarie 2015
Sodat God in alles verheerlik kan word. Lees: 1 Pet. 4:11 Open. 5: 12
Download:
Aand preke:
Aand preek: 13 September 2015
God se volk kies Hy uit al die volke, tale en nasies. Lees: Gen. 18: 17-19 Rom. 11: 16-22 Open. 7: 9 NGB 27
Download:
Aand preke:
Aand preek: 28 Desember 2014
Ds. W. Vogel Ontleed jou lewensgebeure. Lees: 2 Sam. 6: 1-23
Download:
Aand preke:
Aand preek: 22 Februarie 2015
God se Woord is vrymagtig Lees: Num. 22:35
Download:
Aand preke:
Aand preek: 11 Januarie 2015
Lees: 1 Kor. 3: 9 Matt. 4
Download:
Aand preke:
Aand preek: 27 September 2015
Die kenmerk van die ware Kerk is die suiwer verkondiging van die Woord. Lees: Heb. 1: 1-2 Deut: 13: 1-3 NGB 29
Download:
Aand preke:
Aand preek: 9 Augustus 2015
Ons is geheilig aan die Here. Lees: Eks. 39: 30 Eseg. 36: 23,27 NGB 24
Download:
Aand preke:
Aand preek: 4 Oktober 2015
Christus dra die sleutels van Dawid in Sy kerk. Lees: Jes. 22: 22 Ps. 122: 5 Open. 3: 7
Terme en Voorwaardes | Administration © Gereformeerde Kerk Innesdal Gemeente - All rights reserved