Download:
Oggend preke:
Oggend preek: 6 September 2015
God bring die vrug in ons lewens voort. Lees: 2 Pet. 1: 3
Download:
Oggend preke:
Oggend preek: 13 September 2015
Christus skryf briewe deur Sy diensknegte in mense se lewens. Lees: 2 Kor. 3: 3-4
Download:
Oggend preke:
Oggend preek: 4 Oktober 2015
God sorg vir Sy kinders. Lees: Ps. 55: 23 1 Pet. 5: 7
Download:
Oggend preke:
Oggend preek: 18 Januarie 2015
Ds. WA Vogel. Doop van Amari Vogel Jesus seen die kindertjies. Lees: Matt. 18: 1-5 Mark. 10: 13-16
Download:
Oggend preke:
Oggend preek: 22 Februarie 2015
Die Bybel is die neergeskryfde Christus. Lees: 2 Pet. 1: 21 NGB 3
Download:
Oggend preke:
Oggend preek: 27 September 2015
Jesus Christus is die lig van die wereld. Lees: Jes. 49: 6 Joh. 1: 9
Download:
Oggend preke:
Oggend preek: 9 Augustus 2015
Jesus Christus is ons Opperherder en Opsiener van ons siele. Lees: Eseg. 34: 12 1 Pet. 2: 25 1 Tim. 3: 1
Download:
Oggend preke:
Oggend preek: 28 Desember 2014
Ds. W. Vogel Ons is volkome veilig by God. Lees: Joh. 10: 22,33
Download:
Oggend preke:
Oggend preek: 11 Januarie 2015
Oggenddiens: Lees: Jakobus 1
Terme en Voorwaardes | Administration © Gereformeerde Kerk Innesdal Gemeente - All rights reserved