Total of 7 images listed (Click on image to view larger image)

…ngedi, waar Dawid in die spelonke vir Saul weggekruip het.
By die krans naby Nasaret waar die mense vir Jesus wou afgooi.
Bethlehem, by die kerk van die Geboorte waar Jesus gebore is.
Ons drink koffie in die Ou stad Jerusalem.
Ons drink koffie in die Ou stad Jerusalem.
In een van die grotte by die Paternoster kerk waar Jesus die Onse Vader aan Sy dissipels geleer ons. Ons het hier ook di
By die oorblyfsels van die sinagoge by Massada. 960 Jode het on 73nC op hierdie bergvesting selfmoord gepleeg.
Terme en Voorwaardes | Administration © Gereformeerde Kerk Innesdal Gemeente - All rights reserved