Die Dordtse leerreŽls Prof HW Simpson
INHOUDSOPGAWE
1 PRAEFATIO VOORWOORD
2 PRIMVM DOCTRINAE CAPVT
DE DIVINA PRAEDESTINATIONE
Hoofstuk 1
GOD SE VOORBESKIKKING
3 SECVNDVM DOCTRINAE CAPVT
DE MORTE CHRISTI ET HOMINVM PER EAM REDEMPTIONE
Hoofstuk 2
DIE DOOD VAN CHRISTUS EN DIE VERLOSSING VAN DIE MENSE DEUR SY DOOD
4 TERTIVM ET QVARTVM DOCTRINAE CAPVT.
DE HOMINIS CORRVPTIONE ET CONVERSIONE AD DEVM EIVSQUE MODO
Hoofstuk 3 en 4
DIE VERDORWENHEID VAN DIE MENS, SY BEKERING TOT GOD EN DIE WYSE WAAROP DIT PLAASVIND
5 QVINTVM DOCTRINAE CAPVT
DE PERSEVERANTIA SANCTORVM
Hoofstuk 5
DIE VOLHARDING VAN DIE HEILIGES
6 CONCLVSIO BESLUIT
7 SENTENTIA SYNODI DE REMONSTRANTIBVS UITSPRAAK VAN DIE SINODE OOR DIE REMONSTRANTE
8 APPROBATIO
9 ADDENDUM A Die Vyf Artikels van die Remonstrante
10 ADDENDUM B Titelbladsy: Nederlandse vertaling van die Dordtse LeerreŽls (1619)
Terme en Voorwaardes | Administration © Gereformeerde Kerk Innesdal Gemeente - All rights reserved